Optimalizace podnikových procesů

Usilujeme o logickou souslednost procesních kroků a jejich vzájemnou synergii na úrovni hlavních a podpůrných procesů. Nastavování procesů v podniku má vždy historický a personální kontext, který nemusí být zrovna nejvhodnějším. Oddělujeme hlavní procesy, které tvoří hodnotu společnosti a jsou určujícím faktorem prosperity, od podpůrných procesů. Optimalizace procesů je procesem jejich sestavení s důrazem na praktickou využitelnost, rentabilitu, snížení počtu neshodných výrobků, racionálnost a pozitivní komunikaci v podniku. Reálné a potřebné procesy jsou promítnuty do logické, transparentní organizační struktury s jasným nastavením odpovědnosti a pravomocí. Tyto principy jsou identické jak pro jednoduchou strukturu malého podniku, tak i pro přípravu holdingové struktury.